Regulament Classix-in-Art 2022

Asociația Industrii Creative, organizator al Classix Festival, cu sprijinul partenerului principal al ediției 2022, Kaufland România, lansează programul de burse de creație artistică Classix in Art în domeniile: muzică, artă dramatică, new media, arte plastice și coregrafie.

Asociația Industrii Creative dezvoltă proiecte și produse care urmăresc creșterea industriilor creative, acordând o atenție deosebită antreprenoriatului și parteneriatelor din aceste domenii. Asociația funcționează în scopuri culturale, economice, sociale, educative și umanitare, promovând valorile sale fundamentale: excelența, creativitatea, inovația, inițiativa, pasiunea, performanța, autenticitatea, pragmatismul și perseverența. Obiectivele Asociației Industrii Creative sunt orientate spre implicarea și promovarea tinerilor prin intermediul evenimentelor culturale, al proiectelor educaționale și al acțiunilor umanitare din zonele defavorizate.

Kaufland România este un susținător activ al inițiativelor Asociației Industrii Creative, având un angajament constant față de oameni, comunități și mediu, prin investițiile în proiecte de responsabilitate socială. Pentru al doilea an consecutiv,  Kaufland România este partenerul principal al programului de burse Classix in Art, un demers prin care susținem și încurajăm tinerii artiști să activeze în domenii creative.

1. Organizatorul

1.1. Asociația Industrii Creative, cu sediul în Iaşi, Aleea Mestecenilor nr. 8, CIF 27621042, înscrisă în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor aflat la Judecătoria Iaşi în baza sentinţei civile nr. 11992/A/2010 pronunţată de Judecătoria Iaşi în dosarul nr. 157/PJ/2001, numit în cele ce urmează „Organizator”, este cel care desfașoară Concursul „Classix in Art” al cărui regulament este făcut public pe website-ul www.classixfestival.ro.

1.2. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament (denumit în continuare „Regulament”), fiind obligatoriu pentru toţi Participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfășurării Concursului, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunțarea în mod public a modificărilor respective prin intermediul acelorași canale de comunicare prin care Regulamentul a fost făcut public anterior.

1.3. Prezentul Regulament este valabil începând cu data de 1 Martie  2022, până pe 15 August 2022, în conformitate cu prezenții „Termeni și Condiții”, care sunt obligatorii pentru toti participanții.

2. Context

După doi ani de pandemie, în care ne-am desfășurat viețile într-o grijă constantă pentru noi și pentru cei din jurul nostru, începutul lunii martie ne găsește solidari și empatici cu aceia dintre noi care nu sunt atât de norocoși să aibă certitudinea și siguranța zilei de mâine. 

Demersul acestui concurs de proiecte vine ca o formă de suport și încurajare a practicii artistice, reamintindu-ne faptul că arta și creativitatea pot exprima ceea ce uneori cuvintele nu reușesc. 

3. Condiții de participare

Cele cinci domenii vizate de prezentul concurs sunt: muzică, new media, coregrafie, artă dramatică și arte plastice. Vor fi acordate 5 burse x 1000 eur, câte una pentru fiecare domeniu vizat.

Se pot înscrie tineri artiști, liber profesioniști, artiști independenți, studenți, persoane fără un venit stabil și rezidenți în România, cu vârstă cuprinsă între 18 și 35 de ani. Cetățenia română nu este obligatorie.

4. Tematică

Tematica acestui concurs este: „pace”. La finalul celor trei luni de rezidență creativă, artiștii selectați vor prezenta câte un proiect relevant pentru sfera lor de interes și a practicii lor artistice. 

Se vizează proiectele care au un impact în comunitate și care pot contribui la revitalizarea vieții culturale.

Nu există cerințe tehnice în privința realizării proiectelor, însă acestea vor fi evaluate și în funcție de fezabilitatea costurilor lor.

5. Înscrierea și calendarul concursului

Lansare concurs: 1 martie 2022

Termen limită înscrieri: 31 martie 2022

Anunț bursieri: 18 aprilie 2022

Prezentare proiecte: 15 august 2022

Documentația necesară înscrierii în concurs:

 1. Scrisoare de intenție/motivare
  (max. 1500 caractere)
  Cum vă este afectată activitatea de contextul politic actual? Unde ați găsit inspirația? Ce relevanță are practica voastră în afara scenelor? În ce mod vă ajută această bursă?
 2. Inserare portofoliu de lucrări relevante în domeniul pentru care aplicați (website, CV, exemple lucrări, proiecte desfășurate în trecut, portofoliu).
  Atașați link-urile de Google Drive sau alte servicii de stocare în cloud care pot fi accesate fără condiționare de expirare după o anumită perioadă, cu permisiune de vizualizare.
  Arte plastice: portofoliu de lucrări
  Muzică: interpretare – înregistrare max.10 minute, program la alegere / compoziție – înregistrare lucrare + partitură
  Coregrafie: înregistrare video
  Artă dramatică: înregistrare video
  New media: portofoliu de lucrări / înregistrări video / fotografii
 3. Proof of concept

O descriere de max. 1500 de caractere a proiectului ce urmează să fie realizat.

Ce proiect ați dori să realizați cu sprijinul acestei burse? Cum se poate disemina arta voastră mai departe? La cine ar putea ajunge și pe ce canale? Aveți un proiect în lucru care a fost sistat și bursa v-ar ajuta să-l duceți la bun sfârșit?

Bursierii selectați în realizarea proiectelor propuse, după semnarea contractelor de finanțare vor primi lunar suma netă de 1500 de lei, timp de 3 luni (mai-iulie), iar în luna august vor preda proiectele finalizate. Lucrările vor fi promovate în mediul online pe paginile festivalului și dacă situația o va permite, în cadrul unor evenimente cu prezență fizică organizate de Asociația Industrii Creative.  

6. Evaluarea proiectelor înscrise

Evaluarea proiectelor înscrise în prezentul concurs va fi realizată pe mai multe criterii calitate, creativitate, de profesioniști din cele cinci domenii vizate. 

Pentru a evita orice comunicare între membrii juriului concursului și aplicanți, juriul va putea fi făcut public doar după termenul limită de înscriere a lucrărilor. 

7. Drepturi de autor

Înregistrările cu interpretări, portofoliile, prezentările înscrise în concurs trebuie să fie realizate exclusiv și să aparțină integral persoanelor care le semnează. Acestea nu vor fi făcute publice de către organizator decât cu acordul în prealabil al aplicantului.

Proiectele câștigătoare vor putea fi utilizate de organizatorul concursului în orice conjunctură privată și publică a contextului programelor Classix-in-Art / Classix Festival, întotdeauna însoțite de prezentarea autorului proiectelor câștigătoare.

Organizatorul nu va avea nicio pretenție financiară din eventualele câștiguri ale artistului în baza proiectului câștigător. Orice câștig financiar de pe urma proiectului câștigător din partea aplicantului nu va însemna nicio obligație financiară față de organizator, iar proiectul va rămâne eligibil și pentru alte concursuri / concursuri / platforme de dezvoltare profesională.

8. Taxe și impozite

Înscrierea la concurs este gratuită.

Organizatorul se obligă la calcularea și virarea impozitului datorat pentru veniturile obținute de câștigători prin primirea bursei Classix-in-Art.

9. Protecția datelor cu caracter personal

Prin prezentul Regulament, Organizatorul se obligă să respecte prevederile legislației privind protecția datelor cu caracter personal inclusiv, în mod special, prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 („GDPR”). 

10. Dispoziții finale

Lucrările înscrise nu pot avea conținut ilegal, defăimător, amenințător, abuziv, obscen, care afectează intimitatea altei persoane, nu respectă drepturile individului sau îndeamnă la discriminare rasială, etnică, sexuală sau sunt ofensatoare în orice alt mod. 

Organizatorul poate refuza lucrările înscrise în Concurs dacă acestea nu se încadrează în cerințele sau tematica impuse de prezentul Regulament. 

Organizatorul nu își asumă răspunderea, incluzând dar fără a se limita la următoarele situații: trimiterea de către participanți a lucrărilor pe o altă adresă decât cea menționată în prezentul Regulament; trimiterea de către aplicanți a lucrărilor în afara termenului de timp menționat în prezentul Regulament; pierderea calității de câștigător al bursei ca urmare a imposibilității contactării prin e-mai și/sau telefon; imposibilitatea sau întârzierea transferării bursei ca urmare a întârzierii sau comunicării eronate a datelor de contact / bancare către Organizator. 

Organizatorul nu își asumă răspundere pentru situațiile în care lucrările încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unei terțe persoane ori datele și/sau declarațiile Participanților sunt inexacte sau incomplete. 

Prin participarea la acest concurs, Participanții sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condițiilor prezentului Regulament. Regulamentul va fi disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe site-ul www.classixfestival.ro.

Află primul când sunt puse în vânzare următoarele bilete / abonamente Classix:

1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft – WordPress form builder

Abonează-te la Newsletter

1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft – WordPress form builder