1. Descrierea AIC / partener principal

Asociaţia Industrii Creative, organizator al Classix Festival, funcționează în scopuri culturale, sociale, educative și umanitare și are drept scop revitalizarea locală, angrenarea comunităţilor creative şi implicarea în viaţa civilă a societăţii prin acţiuni care promovează spiritul proactiv, contributiv şi participativ.

Kaufland, partenerul principal al proiectului, este una dintre cele mai mari companii de retail din Europa care se implică activ în comunități prin proiecte de responsabilitate socială, ghidându-se după motto-ul “Implicarea face diferența!”

2. Context

Într-o eră a schimbării constante, urcușurile și coborâșurile vieții ne oferă o altă înfățișare de fiecare dată. Societatea evoluează, artiștii se reinventează, oamenii se adaptează. Ne schimbăm – uneori în bine, alteori nu. Arta ne însoțește în tot acest periplu al metamorfozei interioare cât și din jurul nostru. Evoluția capătă noi semnificații în funcție de experiențele vieților noastre. Classix in Art 2023 e gata să scoată la iveală progresul creator, puterea noastră de apreciere și curajul emoțional pe care nu l-am fi bănuit până acum.

Demersul acestui apel de proiecte vine ca o formă de suport și încurajare a practicii artistice, reamintindu-ne faptul că arta și creativitatea pot exprima ceea ce uneori cuvintele nu reușesc. 

3. Condiții de participare

Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament (denumit în continuare „Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toţi Participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfășurării Concursului, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunțarea în mod public a modificărilor respective prin intermediul acelorași canale de comunicare prin care Regulamentul a fost făcut public anterior.

Cele cinci domenii vizate de prezentul apel sunt: arte vizuale, muzică, artele spectacolului, intervenție culturală, artă digitală și new media. Vor fi acordate 7 burse x 1000 eur, după cum urmează:

 • arte vizuale (pictură, sculptură, fotografie, instalații, ceramică, colaj, artă textilă, arhitectură și design) – 2 burse; 
 • muzică (interpretare, compoziție) – 2 burse; 
 • artele spectacolului (coregrafie, performance, dramaturgie – accesibilizarea artelor către grupurile vulnerabile) – 1 bursă; 
 • Artă digitală și new media (generarea de conținut multimedia, grafică, video, animație, video art) – 1 bursă; 
 • Intervenție culturală (proiecte de activare participativă, intervenții în spațiul public, inițiative de regenerare urbană, animație stradală, artă comunitară) – 1 bursă. 

Se pot înscrie tineri artiști, liber profesioniști, artiști independenți, studenți, persoane fără un venit stabil și rezidenți în România, cu vârstă cuprinsă între 18 și 35 de ani. Cetățenia română nu este obligatorie.

4. Tematică

Tematica acestui apel este: „metamorfoza”. La finalul celor trei luni de rezidență creativă, artiștii selectați vor prezenta câte un proiect relevant pentru sfera lor de interes și a practicii lor artistice. 

Se vizează proiectele care au un impact în comunitate și care pot contribui la revitalizarea vieții culturale.

Nu există cerințe tehnice în privința realizării proiectelor, însă acestea vor fi evaluate și în funcție de fezabilitatea costurilor lor.

5. Înscrierea și calendarul apelului

 • Lansare apel: 3 mai 2023
 • Deadline înscrieri: 21 mai 2023
 • Anunț bursieri: 31 mai 2023
 • Finalizare proiecte: septembrie 2023
 • Prezentare proiecte: noiembrie 2023

Documentația necesară înscrierii în apel:

1. Scrisoare de intenție / motivare
(max. 1500 caractere)

Cum resimțiți transformările ultimilor ani în practica dvs. artistică? În ce manieră a fost influențată inspirația, modul de creație? Ce relevanță are practica voastră în afara scenelor? În ce mod vă ajută această bursă? 

2. Inserare portofoliu de lucrări relevante în domeniul pentru care aplicați (website, CV, exemple de lucrări, proiecte desfășurate în trecut, portofoliu) 

Atașați link-urile de Google Drive sau alte servicii de stocare în cloud care pot fi accesate fără condiționare de expirare după o anumită perioadă, cu permisiuni de vizualizare. 

 • Arte vizuale: portofoliu de lucrări 
 • Muzică: interpretare – înregistrare de max. 10 minute, program la alegere / compoziție – înregistrare lucrare + partitură
 • Artele spectacolului: înregistrare video
 • Artă digitală și new media: înregistrare video
 • Intervenție culturală: portofoliu de lucrări, elaborare concept 

3. Proof of concept

O descriere de max. 1500 de caractere a proiectului ce urmează să fie realizat.

Ce proiect ați dori să realizați în baza acestei burse? Cum se poate disemina arta voastră mai departe? La cine ar putea ajunge și pe ce canale? Aveți un proiect în lucru care a fost sistat și bursa v-ar ajuta să-l duceți la bun sfârșit? 

Bursierii selectați în realizarea proiectelor propuse, după semnarea contractelor de finanțare vor primi lunar suma netă de 1500 de lei, timp de 3 luni (iunie-august)), iar în luna septembrie vor preda proiectele finalizate. Lucrările vor fi promovate în mediul online pe paginile festivalului și dacă situația o va permite, în cadrul unor evenimente cu prezență fizică organizate de Asociația Industrii Creative.  

6. Evaluarea proiectelor înscrise

Evaluarea proiectelor înscrise în prezentul apel va fi realizată pe mai multe criterii calitate, creativitate, de profesioniști din cele cinci domenii vizate. 

Pentru a evita orice comunicare între membrii juriului apelului și aplicanți, juriul va putea fi făcut public doar după termenul limită de înscriere a lucrărilor. 

7. Drepturi de autor

Înregistrările cu interpretări, portofoliile, prezentările înscrise în apel trebuie să fie realizate exclusiv și să aparțină integral persoanelor care le semnează. Acestea nu vor fi făcute publice de către organizator decât cu acordul în prealabil al aplicantului.

Proiectele câștigătoare vor putea fi utilizate de organizatorul apelului în orice conjunctură privată și publică a contextului programelor Classix-in-Art / Classix Festival, întotdeauna însoțite de prezentarea autorului proiectelor câștigătoare.

Organizatorul nu va avea nicio pretenție financiară din eventualele câștiguri ale artistului în baza proiectului câștigător. Orice câștig financiar de pe urma proiectului câștigător din partea aplicantului nu va însemna nicio obligație financiară față de organizator, iar proiectul va rămâne eligibil și pentru alte apeluri / concursuri / platforme de dezvoltare profesională.

Aplicantul cedează către organizator drepturile și asocierea de imagine în cadrul proiectului Classix in Art alături de implementator, finanțator și partenerii implicați, pentru promovarea și comunicarea publică a proiectului.

8. Taxe și impozite

Înscrierea la apel este gratuită.

Organizatorul se obligă la calcularea și virarea impozitului datorat pentru veniturile obținute de câștigători prin primirea bursei Classix-in-Art.

9. Participarea la prezentarea proiectelor

Câștigătorii celor 7 burse au obligativitatea de a participa fizic la expunerea proiectului câștigător în cadrul evenimentului de prezentare al acestora organizat de către Organizator. 

10. Protecția datelor cu caracter personal

Prin prezentul Regulament, Organizatorul se obligă să respecte prevederile legislației privind protecția datelor cu caracter personal inclusiv, în mod special, prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 („GDPR”). 

11. Dispoziții finale

Lucrările înscrise nu pot avea conținut ilegal, defăimător, amenințător, abuziv, obscen, care afectează intimitatea altei persoane, nu respectă drepturile individului sau îndeamnă la discriminare rasială, etnică, sexuală sau sunt ofensatoare în orice alt mod. 

Organizatorul poate refuza lucrările înscrise în Concurs dacă acestea nu se încadrează în cerințele sau tematica impuse de prezentul Regulament. 

Organizatorul nu își asumă răspunderea, incluzând dar fără a se limita la următoarele situații: trimiterea de către participanți a lucrărilor pe o altă adresă decât cea menționată în prezentul Regulament; trimiterea de către aplicanți a lucrărilor în afara termenului de timp menționat în prezentul Regulament; pierderea calității de câștigător al bursei ca urmare a imposibilității contactării prin e-mai și/sau telefon; imposibilitatea sau întârzierea transferării bursei ca urmare a întârzierii sau comunicării eronate a datelor de contact / bancare către Organizator. 

Organizatorul nu își asumă răspundere pentru situațiile în care lucrările încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unei terțe persoane ori datele și/sau declarațiile Participanților sunt inexacte sau incomplete. 

Prin participarea la acest apel, Participanții sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condițiilor prezentului Regulament. Regulamentul va fi disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe site-ul Asociației.

Află primul când sunt puse în vânzare următoarele bilete / abonamente Classix:

1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft – WordPress form builder

Abonează-te la Newsletter

1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft – WordPress form builder